Připravovaný Kroužek elektroniky pro žáky ZŠ, SŠ a ostatní zájemce. Podrobnější informace na www.technickykrouzek.cz .